White Space

Wang Min

09 Jan - 02 Mar 2011

Yu Bogong

09 Jan - 13 Mar 2011

Absolute Distance

28 Nov 2010 - 03 Jan 2011

Shi Zhiying

04 Sep - 13 Nov 2010

Jian Ce

04 - 22 Sep 2010

LV Miao

06 Jun - 30 Jul 2010

Sun Fei

06 Jun - 30 Jul 2010

The Best from Vienna-EIKON Editions from European Artists

17 Apr - 30 May 2010

BEAUTY: Flowers in Photography

17 Apr - 30 May 2010

Chi Peng

17 Apr - 30 May 2010

Wang Shugang

21 Mar - 11 Apr 2010

Radek Szlaga

24 Jan - 07 Mar 2010

Su Bo

23 Jan - 11 Apr 2010

Mind Effects

23 Jan - 11 Apr 2010

Liu Wentao

17 Nov 2009 - 09 Jan 2010

HUB | DuMont Editions

17 Nov 2009 - 09 Jan 2010

Chen Guangwu

17 Nov 2009 - 09 Jan 2010

Miao Xiaochun

06 Sep - 07 Nov 2009

Lv Miao

06 Sep - 07 Nov 2009

The Domus Collection New York | Beijing

17 May - 31 Jul 2009

Chi Peng

07 Sep - 26 Oct 2008

Liu Wentao

13 Jul - 31 Aug 2008

UNDER THE SKY

18 May - 29 Jun 2008

Xu Shun

23 Mar - 11 May 2008

New Vista

03 Feb - 16 Mar 2008

Wang Yin

23 Nov 2007 - 19 Jan 2008

Wang Mai

22 Sep - 17 Nov 2007

Li Luming

21 Jul - 15 Sep 2007

Miao Xiaochun

21 Jun - 03 Oct 2007

Fang Lijun

06 Jun - 14 Jul 2007