Shi Zhiying

James Cohan, New York

Shi Zhiying

20 Jun - 26 Jul 2013

Shanghai Biennale

9th SHANGHAI BIENNALE 2012

02 Oct 2012 - 31 Mar 2013

White Space, Beijing

Shi Zhiying

04 Sep - 13 Nov 2010

White Space, Beijing

Mind Effects

23 Jan - 11 Apr 2010