Ralph Gibson

mumok, Vienna

Class Reunion

23 Jun - 11 Nov 2018

Huis Marseille, Amsterdam

Jeff Cowen

11 Mar - 04 Jun 2017

Max Hetzler, Berlin

Wilhelm Schürmann

16 Sep - 22 Oct 2016

Museum für Fotografie, Berlin

Alice Springs - Helmut Newton - Mart Engelen

01 Jun 2016 - 14 May 2017

Kunstverein Bremerhaven

Jeff Cowen

19 Sep - 01 Nov 2015

Pinakothek der Moderne, Munich

The Magic Of Things

03 Oct 2014 - 12 Apr 2015

Kunsthalle Wien, Vienna

Vanity

21 Oct 2011 - 01 Apr 2012

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

Sixties America

15 Jan - 20 Feb 2011

Bernd Klüser, Munich

Jeff Cowen

01 - 30 Apr 2010

Moderna Museet, Stockholm

Reality Revisited

09 May - 20 Sep 2009

Bernd Klüser, Munich

Jeff Cowen

07 Feb - 29 Mar 2008

Museum für Fotografie, Berlin

Wanted: Newton, Clark, Gibson

03 Jun 2007 - 03 Feb 2008