Coosje van Bruggen

Paula Cooper, New York

Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen

07 Nov - 19 Dec 2015

Paula Cooper, New York

Dissolving Margins

19 Mar - 25 Apr 2015

Paula Cooper, New York

Group Show

26 Apr - 06 Jun 2014

Bernd Kugler, Innsbruck

Erwin Gross

16 Jan - 23 Feb 2013

Guggenheim, Bilbao

Claes Oldenburg

30 Oct 2012 - 17 Feb 2013

Pace, New York

Claes Oldenburg / Coosje van Bruggen

27 Apr - 29 Jun 2012

mumok, Vienna

Claes Oldenburg

04 Feb - 28 May 2012

Pace, New York

Burning, Bright: A Short History of the Light Bulb

29 Oct - 26 Nov 2011

Pace, New York

Donald Judd

18 Feb - 26 Mar 2011

Pace, New York

A Walk in the Park: Outdoor Sculpture at PaceWildenstein

19 Jun - 24 Jul 2009

Whitney Museum, New York

Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen

07 May - 06 Sep 2009

Whitney Museum, New York

Claes Oldenburg

07 May - 06 Sep 2009

Paula Cooper, New York

After Image

02 May - 26 Jun 2009

Van Doren Waxter, New York

Molded, Folded & Found

16 Oct - 23 Dec 2008

Pace, New York

Robert Whitman

07 - 27 Sep 2007

Pace, New York

Light Time and Three Dimensions

28 Jun - 24 Aug 2007

Pace, New York

Free Summer Movie Festival

28 Jun - 24 Aug 2007

Pace, New York

Robert Whitman

28 Jun - 01 Sep 2007

Pace, New York

Salvaged

28 Jun - 27 Jul 2007

Pace, New York

Josef Albers / Donald Judd

26 Jan - 24 Feb 2007

Pace, New York

Summer Group Show

27 Jun - 25 Aug 2006

Skulptur Projekte Münster

SKULPTUR PROJEKTE MÜNSTER 1997

22 Jun - 28 Sep 1997